اسمارت سیم : فاز عملیاتی و تجربی این پروژه در نروژ آغاز شده است

1 مهر 1395

امروز اولین تأسیسات پروژه اسمارت سیم (سیم هوشمند)  در آندویای نروژ 400 کیلومتری مدار قطب شمال به صورت زنده اجرا شد.

طی مراسمی در کاخ چیگی در رم، نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنزی، از راه دور سیستم اسمارت سیم (سیم هوشمند) را که در آندویای نروژ نصب شده بود به کار انداخت؛ سیستم شروع به کار کرده است و از همان زمان گرمایش منطقه تحت پوشش را تأمین می نماید، با کاهش قابل توجهی از مصرف انرژی و بهینه سازی منابع در دسترس.

این اولین سیستم انقلابی است که در سیستم تأسیساتی اسمارت سیم اجرا شده است، که توسط شرکت چیمبریو طراحی و توسط هیئت اروپایی در برنامه افق 2020 سرمایه گذاری گردیده است. اسمارت سیم (سیم هوشمند) یک سیستم یکپارچه منحصر بفرد در دنیاست که می تواند به صورت ریموت یعنی از راه دور واحد تحت پوشش را بررسی، نظارت و تنظیم نماید. همچنین امکان کاهش هزینه های مدیریت ساختمان با بهینه سازی اجرای آنها وجود دارد و همینطور باعث می شود پسماندهای زیان آور برای محیط زیست بدون نیاز به انجام کارهای اضافه و حساب نشده در زیرساخت های موجود کاهش یابند.

نخست وزیر گفت : "چالش واقعی کشور ما این است که گذشته را به خاطر آورده و آینده را خلق کنیم." او افزود: "وقتی من شرکت چیمبریو را ماه جولای بازدید کردم، آینده را لمس کردم. اسمارت سیم (سیم هوشمند) به همین سمت در حال حرکت است. کیفیت تحقیقات تکنولوژیکی، اختراع و ابداعات و همکاری بین ایتالیا و نروژ امکان ذخیره انرژی و مالی را می دهند و پیام پایداری با خود به همراه دارد."

این اولین سیستم ابداعی تأسیساتی است که امکان ذخیره 30 درصدی انرژی را به همراه دارد،  با هدف گذاری دوباره و بیشتر در زیر ساخت های موجود بدون مداخله عوامل مزاحم بیرونی. این دستاورد قابل توجه بدون ساخت و ساز دوباره و تعلیق فعالیت های قبلی به دست آمده است، بنابراین با یک امکان منحصربفرد ذخیره انرژی، پول و زمان روبرو هستیم.

راجر انوکسن، مدیر اجرای مرکز فضایی نروژ گفت: "ذخیره انرژی موضوع خیلی مهمی است. ما افتخار داریم که  اولین متولی اجرای اسمارت سیم (سیم هوشمند) باشیم. این پروژه قدمی جدید است، نه تنها برای مرکز ما بله برای همکاری فیمابین ایتالیا و نروژ ."

آقای جورجو نووللو، سفیر ایتالیا در نروژ کسی که در این افتتاحیه شرکت کرده است گفت: "امروز یک روز منحصر بفرد است. چرا که همکاری بی نقص و کاملی را بین دو کشور شکل داده است و خلاقیت ایتالیا واستعداد های نروژ را ادغام کرده است. "

این سیستم خیلی نوآورانه و ابداعی است که امکان مدرن سازی کارگاه ها و مراکز موجود و بهبود راندمان و کارایی آنها را در بر دارد، با کاهش مصرف انرژی و هزینه های مدیریت و نظارت؛ و همچنین افزایش هوشمندی سیستم موجود که از راه دور نظارت بر هر یک از عناصر آن را  امکانپذیر می نماید.

این اتفاقی نیست که منطقه ای دورافتاده در کره زمین، سرد و غیرقابل دسترس برای اولین نصب انتخاب شده است. چرا که این منطقه به جهت مشکلات و چالش های پیش رو انتخاب شده است تا امکان بررسی شرایط احتمالی را داشته باشیم.

ساختار تعیین شده نیازی بود برای مقاوم سازی انرژی برای بهره وری بیشتر و صرفه جویی در هزینه ها، همچنین امید به اینکه بتوانیم پارامترهای مصرف انرژی را بهینه کنیم. پس از قرارگیری آن، کنترل برقی سیستم شروع به کار می کند و داده های قطعات پیچیده تجزیه و تحلیل می شوند، و عملکرد آنها را دوباره فرمول بندی می کنند تا به میزان مناسب از جریان انرژی بر اساس شرایط سیستم دست یابیم، در نتیجه دقت و آگاهی کلی سیستم در طول استفاده از آن افزایش می یابد.

هم اکنون در کل دنیا بیش از 4/5 میلیون ساختمان وجود دارند با مصرف زیاد انرژی که نیاز به بهینه سازی دارند تا هزینه ها را کاهش داده و با محیط زیست دنیای مدرن منطبق شوند.

پروژه اسمارت سیم (سیم هوشمند) ارتباط ویژه ای دارد به این بازار و نیازهای جامعه اروپا را برآورده کرده وآنها را به سرمایه گذاری تا میزان 6/1 میلیون یورو برای برنامه افق 2020 ترغیب کرده است.

آقای روبرتو چیمبریو مدیر عامل شرکت چیمبریو افزودند: "با نوآوری ها و ابداعاتی که در پروژه اسمارت سیم (سیم هوشمند) معرفی شده است، دیگر نیازی به از بین بردن سیستم قبلی و دوباره ساختن و راه اندازی سیستم جدید نیست. هدف این پروژه حفظ سیستم کنونی، بهبود آنها با کاهش قابل توجهی از انرژی و هزینه ها ، مقاوم سازی بدون قطع فعالیت سیستم در داخل ساختمانهاست.

آقای روبرتو چیمبریو اشاره کردند: "اسمارت سیم (سیم هوشمند) نه تنها یک پروژه ای است برای ذخیره پول، بلکه راهی است برای بهره وری و کارایی بیشتر انرژی. این پروژه با انوار ستاره های آسمانی شروع به کار کرد، ما در نروژ هستیم، در مرکز فضا، و دو شب پیش ما فرصت دیدن شفق شمالی را داشتیم که پدیده ای بسیار نادر است."

یک بالون هوایی که مارک اسمارت سیم روی آن هست به آسمان آندویا رها شد، که پیام نمادین اهمیت تحقیقات دانشمندان برای حفظ انرژی و تأثیر مثبت آن روی محیط زیست را به نمایش بگذارد.